این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Far from Home 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Frightmare 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Aftermath 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Evil Dead 1981

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Antonio Gaudí 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Smash Palace 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Princess Bride 1987

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jinxed! 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Return of the Killer Tomatoes! 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alien 2: On Earth 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scalps 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Iguana 1988
ریلیز اختصاصی سایت30x05 Los Simpson | Arts Crafts | Kinocharts USA