این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Samuel L. Jackson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Samuel L. Jacksonمشاهده آثار این هنرمند : Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Nominated for 1 Oscar. Another 36 wins & 81 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Avengers 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 38 wins & 78 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Thor 2011

5 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sunset Limited 2011

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم African Cats 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Captain America: The First Avenger 2011

3 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Ain't Scared of You: A Tribute to Bernie Mac 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Other Guys 2010

3 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Iron Man 2 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unthinkable 2010
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Industrial Light & Magic: Creating the Impossible 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Astro Boy 2009
درخواستی کاربران

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009

Won 1 Oscar. Another 129 wins & 165 nominations. See more awards »


Isiah Whitlock Jr. | Damenschuhe | 06.11.1800:44 Uhr Der Marsianer - Rettet Mark Watney Science Fictionx265 0 / 01.552 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare